May Grunge
 Photography: Alkiviades almar
Art Direction: Maria Rushiti Maria Kati
Styling: Giovanna Key  
Model: Olga Siouti Olga Sioutof Photo
Editing: Kostas Kapsalas
Special Thanks to Elena Lour

May Grunge

 Photography: Alkiviades almar

Art Direction: Maria Rushiti Maria Kati

Styling: Giovanna Key  

Model: Olga Siouti Olga Sioutof Photo

Editing: Kostas Kapsalas

Special Thanks to Elena Lour

almar magnesia

  1. portalmar posted this